แผนที่โรงแรมแชงกรีล่า

ความรู้รอบตัว > แผนที่โรงแรม > แผนที่โรงแรมแชงกรีล่า

แผนที่โรงแรมแชงกรีล่า

แนะนำแผนที่โรงแรมแชงกรีล่าสำหรับนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่ต้องเดินทางไปโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพค่ะ

ดูได้ตามรูปด้านบนเลยค่ะ

ส่วนนี่เป็นที่อยู่ของโรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพค่ะ

Shangri-La Hotel

89 Soi Wat Suan Plu, New Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

ความรู้รอบตัว น่าสนใจ