การเขียนหลักสูตรฝึกอบรม

การเขียนหลักสูตรฝึกอบรม

มาดูการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมกันค่ะ คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย สำหรับใครที่กำลังจะเขียนหลักสูตรฝึกอบรมค่ะ

ด้านล่างนี้เป็น ตัวอย่าง การเขียนหลักสูตรฝึกอบรม ลองนำไปประยุกต์ใช้ตามแบบฉบับของตัวเองกันดูน่ะค่ะ

หลักๆของแบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมควรจะมีสิ่งต่างๆ ดังนี้

1. ชื่อโครงการ               ................................................................................................................

2. เลขที่โครงการ            ................................................................................................................

3. เจ้าของโครงการ         ................................................................................................................

4. หลักการและเหตุผล   ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. วัตถุประสงค์

              5.1  ..................................................................................................................................

              5.2  ..................................................................................................................................

              5.3  ..................................................................................................................................

6. กลุ่มเป้าหมาย  ..........................................................................................................................

7. กำหนดเวลาและสถานที่  ............................................................................................................

8. หลักสูตร  ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้

              8.1  ....................................................................................          .....................   ชั่วโมง

              8.2  ....................................................................................          .....................   ชั่วโมง

              8.3  ....................................................................................          .....................   ชั่วโมง

9. วิธีการฝึกอบรม  ...........................................................................................................................

10. วิทยากร ..................................................................................................................................

11. ค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย

            11.1  ....................................................................................            .....................   บาท

            11.2  ....................................................................................            .....................   บาท

            11.3  ....................................................................................            .....................   บาท

12. วิธีการประเมินและติดตามผล

            ............................................................................................................................................

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ............................................................................................................................................

            ............................................................................................................................................

            ............................................................................................................................................

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2021 SiamHa.Com All Rights Reserved.
การเขียนหลักสูตรฝึกอบรม